Partneri

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Obchodná a priemyselná komora Slovinska je najväčšou dobrovoľníckou organizáciou, kt. zastupuje všetky obchodné sektory v Slovinsku, združuje všetkých 24 odvetvových združení a prevádzkuje sieť 13 regionálnych komôr. CCIS poskytuj...

SSRD

SSRD je spoločnosť zaoberajúca sa vývojom softvéru a so sídlom v Maribore, Slovinsko. Náš skúsený tím vie pracovať na prebratí počiatočných konceptov a na ich rozšírení na finálne produkty. Nasledovaním najlepších štandardov a...

Nefinia

Nefinia, Holandská inovatívna poradenská spoločnosť, založená v roku 2007, kt. neustále ponúka rastúci rad produktov s pridanou hodnotou, služieb, riešení, osvedčených postupov, komerčného rozvoja podnikania, podpory podnikania pre k...

Universidade De Aveiro

Univerzita Aveiro (UA) je mladá Portugalská univerzita, založená v roku 1973, s viac ako 15 000 denných študentov (absolventi a postgraduál) zahŕňajúcich približne 15% medzinárodných študentov každý rok. Univerzita má silný výskum...

p-consulting.gr

p-consulting.gr je IT a školiace poradenstvo zamerané na vývoj webových aplikácií, digitálnu transformáciu a obchodné poradenstvo. Spoločnosť spolupracuje so škola, inštitúciami SOŠ, školiacimi organizáciami, komorami, a ďalšími o...

SOŠIT

Naša škola ponúka vzdelávanie pre mladých ľudí hlavne v oblastiach zameraných na IT, počítačové siete, programovanie, grafický dizajn a informačnú bezpečnosť. V súčasnej dobe vzdelávame 672 žiakov v šiestich IT študijných odbo...

Taste Roots Società Cooperativa

Poradenstvo v oblasti rozvoja (www.upwell.dev/www.tasteroots.bio) je značka Taste Roots Soc. Coop so zameraním na rozvoj podnikania primárneho...

Wisamar

Wisamar je neziskový vzdelávací inštitút v Lipsku, Nemecku, ktorý pôsobí v oblasti odborného a kultúrneho vzdelávania a vzdelávania dospelých. Wisamar je akreditovaný ako poskytovateľ vzdelávania podľa oficiálnych usmernení od nár...

Eurosuccess

Eurosuccess Consulting bola založená v roku 2009. Hlavným cieľom Eurosuccess Consulting je informovať a podporovať hlavne jednotlivcov a podniky v súvislosti s využívaním Európskych a Národných fondov. Využitím možností financovania ...

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Číslo projektu: 2021-1-SI01-KA220-VET-000033366

© 2024 AWARE | handcrafted and powered with love by p-consulting.gr