Projekt AWARE

POVEDOMIE o kybernetickej bezpečnosti v SOŠ

Aware project
Kybernetické útoky proti Zástupcom malých a stredných podnikov (SME) sú na vzostupe, pretože SME predstavujú ľahký terč. Keďže SME predstavujú 99.8% všetkých podnikov v EÚ, sú a budú pokračovať v zamestnávaní dnešných študentov SOŠ. Navyše, veľa spoločností tvrdí, že mladí ľudia, kt. končia vzdelávanie, nie sú pripravení na pracovné prostredie. Je celkový nedostatok profesionálov, kt. opúšťajú priemysel a organizácie, kt. sú ohrozené. Dodatočne, nedostatok vedomia medzi mladou generáciou nás taktiež necháva v ohrození. Preto je nevyhnutné venovať sa týmto problémom.

Zámer

Project AWARE sa zameriava na rozvoj didaktických prístupov, metodológií a obsahu učebných osnov na rozvoj povedomia a kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako je uvedené ako priorita pre sektor SOŠ.
project aware - aims

Ciele

  • riešiť digitálnu transformáciu prostredníctvom digitálnej pripravenosti, odolnosti a schopnosti
  • zvýšiť povedomie, posilniť a vybaviť zúčastnené organizácie základnými znalosťami v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  • zvyšovať povedomie a vzdelávať o otázkach kybernetickej bezpečnosti medzi študentami SOŠ a učiteľmi v súvislosti s digitálnou transformáciou priemyslu a organizácií
  • zvyšovať povedomie a vzdelávať o otázkach kybernetickej ochrany medzi študentmi SOŠ a učiteľmi na individuálnej úrovni, v každodennom živote
  • vyvinúť AWARE Vedomostnú Základňu, Masterclass a Sebahodnotiaci Súbor, aby sa študenti SOŠ a učitelia oboznámili s problémami kybernetickej bezpečnosti
  • demonštrovať potrebu a potenciál spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a podnikania s cieľom zlepšiť kompetencie učiteľov a študentov SOŠ súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou
  • podporovať priepustnosť SOŠ povzbudzovaním študentov SOŠ, aby hľadali vzdelávacie a pracovné príležitosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  • osloviť tvorcov politík aby sa posilnilo umiestnenie kybernetickej bezpečnosti v SOŠ.