O Masterclass

Tento materiál poskytuje študentom a učiteľom odborného vzdelávania a prípravy prehľad relevantných tém týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti v digitálnom svete. Zahŕňa učenie sa o digitálnej identite a o tom, ako sa chrániť pred kyberšikanou, ktorá je všade bežnou hrozbou. Cieľom je umožniť ľuďom naučiť sa bezpečné postupy pri používaní digitálneho sveta a ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi a kyberšikanou.

Materiál je navrhnutý tak, aby predstavil metódy pre bezpečnú navigáciu v digitálnom svete užívateľsky príjemným, podmanivým a ľahko zrozumiteľným spôsobom. Používame vyučovaciu metódu rozprávania príbehov, aby sme zaujali ľudí, pretože učenie je najefektívnejšie, keď sa odohráva v prostredí, ktoré poskytuje autentické sociálne podnety o tom, ako sa majú znalosti aplikovať.

Učenie odvodené z dobre vyrozprávaného príbehu sa zapamätá presnejšie a dlhšie ako učenie sa výlučne z faktov. Obsah materiálu je vyvinutý pre osobné aj online použitie, vrátane príbehov, ktoré prinášajú poznatky o bezpečnej navigácii v kybernetickom svete k životu. Každý modul má rovnakú štruktúru, ktorú navrhli partneri projektu, aby sa zabezpečila súvislá prezentácia tejto témy.

Masterclass pozostáva z troch modulov pre učiteľov aj študentov OVP, a to nasledovne:

  1. Digitálna identita – ako ju chrániť.
  2. Zostaňte v bezpečí v „digitálnom“ svete.
  3. Kyberšikana a ako sa pred ňou efektívne chrániť.

Masterclass poskytuje množstvo základných vedomostí a praktických metód na ochranu pred krádežou digitálnej identity, ako aj príklady rôznych typov kybernetických útokov a spôsobov, ako sa vyhnúť zraniteľnosti voči kyberšikane. Tieto znalosti možno implementovať do každodenného používania a do vzdelávacieho prostredia. Príbehy pre každý modul sú poskytnuté na zlepšenie praktického pochopenia tejto rozsiahlej oblasti.

Okrem toho moduly Masterclass slúžia ako základ pre vývoj nástroja sebahodnotenia na implementáciu kybernetickej bezpečnosti do vzdelávacieho prostredia.

Otvorená registrácia

Kurz zahŕňa

  • 3 Moduly
  • 9 Jednotky