Universidade De Aveiro

Universidade De Aveiro
Univerzita Aveiro (UA) je mladá Portugalská univerzita, založená v roku 1973, s viac ako 15 000 denných študentov (absolventi a postgraduál) zahŕňajúcich približne 15% medzinárodných študentov každý rok. Univerzita má silný výskumný profil a solídne skúsenosti so spoluprácou a projektami s miestnymi podnikateľskými partnermi. Univerzita má jedinečný model riadenia, kt. integruje 16 katedier pokrývajúcich akademické oblasti od inžinierstva a umenia a humanitných vied, plus 4 polytechnické školy a rôzne výcvikové centrá zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých. UA pôsobí ako regionálna sieť pre vzdelávanie a odbornú prípravu, poskytujúca silné väzby s okolitou komunitou a je uznávaná ako priekopnícka univerzita v rozvoji titulov v nových predmetných oblastiach.