SOŠIT

SOŠIT
Naša škola ponúka vzdelávanie pre mladých ľudí hlavne v oblastiach zameraných na IT, počítačové siete, programovanie, grafický dizajn a informačnú bezpečnosť. V súčasnej dobe vzdelávame 672 žiakov v šiestich IT študijných odboroch. V rámci regiónu poskytujeme najviac absolventov stredných škôl, kt. sa môžu uplatniť v IT. Každý rok približne 150 našich žiakov získa medzinárodné certifikáty v oblastiach počítačových sietí, programovaní, operačných systémov, ale aj v kybernetickej bezpečnosti. Zároveň reagujeme na prebiehajúcu digitálnu transformáciu priemyslu, známu ako Industry 4.0, zavedením nových študijných odborov na našej škole. Našou prioritou je pokračovať v príprave žiakov na IT zamestnania, ale bez podpory združení zamestnávateľov to jednoducho nebude možné. V tomto vzdelávaním je kľúčovým prvkom odborná prax, ktorá musí prebiehať na pracoviskách jednotlivých spoločností. Určite by sme privítali možnosť zapojiť sa do duálneho systému vzdelávania do prípravy týchto špecialistov s niektorými z regionálnych spoločností zaoberajúcich sa kybernetickou bezpečnosťou. Na základe požiadaviek a v spolupráci s firmami, naďalej vytvárame a adaptujeme obsah vzdelávania aktuálnym trendom v kybernetickej bezpečnosti.