Nefinia

Nefinia
Nefinia, Holandská inovatívna poradenská spoločnosť, založená v roku 2007, kt. neustále ponúka rastúci rad produktov s pridanou hodnotou, služieb, riešení, osvedčených postupov, komerčného rozvoja podnikania, podpory podnikania pre každého. Cieľom Nefinie je slúžiť ako najlepší príklad vytvárania inštitúcií zdola nahor smerom k integrácii do EÚ a regionálnej konkurencieschopnosti, pričom zohráva kľúčovú rolu a prispieva k implementácii  nariadení a smerníc EÚ prostredníctvom svojej účasti sieťach a projektoch financovaných EÚ na medzinárodnej úrovni. Hlavným cieľom projektu je začlenenie odporúčaní projektov EÚ do Národnej a Regionálnej politiky.