p-consulting

p-consulting
p-consulting.gr je IT a školiace poradenstvo zamerané na vývoj webových aplikácií, digitálnu transformáciu a obchodné poradenstvo. Spoločnosť spolupracuje so škola, inštitúciami SOŠ, školiacimi organizáciami, komorami, a ďalšími organizáciami v Grécku a EU. Jeho hlavným cieľom je digitálna transformácia podnikov a organizácií prostredníctvom inovatívneho využívania existujúcich nástrojov zaručujúcich rýchly, udržateľný a efektívny proces. p-consulting.gr spája školenia a IT služby so zameraním na digitálne interaktívne školenia prostredníctvom vývoja a vytvárania online školiacich kurzov, vzdelávacích hier, gamifikačných nástrojov, webových a mobilných aplikácií za použitia nových a inovatívnych technológií plne rešpektujúcich WCAG2.2 (protokoly prístupnosti). Dizajn všetkých jeho nástrojov je založený na nástroji interaktívnej používateľskej skúsenosti (OS) oceneného Univerzitou v Patrase. Založená v roku 2012 v Patrase, Grécko doteraz realizovalo 25 Európskych projektov, stovky národných projektov a má viac ako 250 klientov v odbore IT a podpory podnikania. Spoločnosť je držiteľom štyroch EU ocenení za najlepšie postupy, troch ocenení v Grécku a jedného v Litve.