Wisamar

Wisamar
Wisamar je neziskový vzdelávací inštitút v Lipsku, Nemecku, ktorý pôsobí v oblasti odborného a kultúrneho vzdelávania a vzdelávania dospelých. Wisamar je akreditovaný ako poskytovateľ vzdelávania podľa oficiálnych usmernení od národného orgánu (činnosti v oblasti zamestnanosti pre Spolkový úrad práce) a od Úradu pre migráciu a utečencov ako poskytovateľ integračných kurzov. Wisamar pracuje v nasledujúcich oblastiach: trh práce a sociálna integrácia, Ďalšie vzdelávanie, poradenstvo v oblasti mobility a mobility EÚ a ako projektová kancelária pre rôzne projekty financované EÚ.