Eurosuccess

Print
Eurosuccess Consulting bola založená v roku 2009. Hlavným cieľom Eurosuccess Consulting je informovať a podporovať hlavne jednotlivcov a podniky v súvislosti s využívaním Európskych a Národných fondov. Využitím možností financovania sa im darí navrhovať, rozvíjať a implementovať svoje strategické ciele, čím uspokojujú svoje prevádzkové potreby. Okrem toho sa naša organizácia zúčastňuje, aj ako koordinátor a partner, na niektorých projektoch v rámci rôznych Európskych programov a iniciatív, ako je celoživotné vzdelávanie, ERASMUS+ a Spravodlivosť, rovnako ako je jedným z hodnotiacich orgánov pre návrhy predkladané v rámci rôznych programov EÚ. Pokiaľ ide o sektor projektového manažmentu, Eurosuccess Consulting má bohaté skúsenosti s vývojom materiálov, nástrojov a metodík týkajúcich sa rôznych zručností/kompetencií ( vrátane nástrojov IKT na účel hodnotenia a školenia, ako aj prostredníctvom e-learningu) pre rôzne skupiny, ako napríklad deti, mládež, dospelí, podnikatelia, obchodní manažéri a zamestnanci, zraniteľné skupiny spoločnosti ako napr. ľudia prichádzajúci zo skupiny NEET, väzni, bývalí väzni a iní. Okrem toho je Eurosuccess Consulting členom: Európskeho fóra odborného vzdelávania a školenia ( EfVET), Medzinárodnej obchodnej rady, Európskej asociácie väzenského vzdelávania (EPEA), Európskej politiky siete kľúčových kompetencií v školskom vzdelávaní (Sieť KeyCoNet), Európskej siete inovatívnych konzultantov, Európska aliancia pre učňovskú prípravu, Európska pracovná skupina poradcov pre inovácie, Cyperská obchodná a priemyselná komora( CCCI),  cyperská federácia zamestnávateľov a priemyselníkov ( OEB) a Nikózska obchodná a priemyselná komora (NCCI). Na základe vyššie uvedených skúseností, znalostí a schopností, rovnako ako aj vybudovanej siete s partnerskými organizáciami a odborníkmi na Cypre a v zahraničí, Eurosiccess Consulting je v pozícii podporovať každé úsilie potrebné na vypracovanie úspešných návrhov, teda implementačných aktivít projektu. Navyše, Eurosuccess Consulting je akreditované ako centrum odborného vzdelávania a prípravy od Cyperského úradu pre rozvoj ľudských zdrojov, kt. je príslušným verejným orgánom pre sektor odbornej prípravy a vzdelávania, ako aj podľa medzinárodného systému kvality ISO 9001:2015.