Výsledky AWARE

Podpora rozvoja digitálnych zručností a myslenia si vyžaduje posun smerom k interaktívnejším metódam výučby a novému obsahu, kde učitelia sú viac facilitátori a kouči než lektori.

Vedomostná Základňa AWARE

Vedomostná Základňa AWARE bude modulárny obsah šitý na mieru, kt. poskytne prehľad o kontexte kybernetickej bezpečnosti a jej aktuálnom a budúcom význame, pokrývajúci relevantné témy týkajúce sa zvyšovaniu povedomia pre digitalizáciu a kybernetickú bezpečnosť medzi SOŠ študentmi a učiteľmi.
AWARE Results - Knowledge base

AWARE Sebahodnotiaci Súbor “Kybernetický Ochranca”

AWARE Sebahodnotiaci Súbor “Kybernetický Ochranca” bude interaktívna online hra, testujúca kybernetickú bezpečnosť a povedomie SOŠ učiteľov a študentov, rozpoznávajúca ich vzorce správania a hodnotenie vedomostí a zručností získaných prostredníctvom Vedomostnej Základne a Masterclass.
AWARE Results - Cyber Guardian

AWARE Masterclass

AWARE Masterclass bude dômyselne navrhnutý vzdelávací zdroj, predstavujúci metódy pre bezpečné navigovanie digitálneho sveta aj pre učiteľov aj pre študentov SOŠ užívateľsky prívetivým, pútavým a ľahko-pochopiteľným spôsobom, za použitia vyučovacej metódy rozprávania príbehov.
AWARE Results - Masterclass