Taste Roots Società Cooperativa

Taste_Roots_Società_Cooperativa_logo
Poradenstvo v oblasti rozvoja (www.upwell.dev/www.tasteroots.bio) je značka Taste Roots Soc. Coop so zameraním na rozvoj podnikania primárneho sektora (poľnohospodárstvo, rybárstvo a akvakultúra), digitálny prechod malých podnikov a udržateľné postupy pre ekokompatibilný rozvoj území. Družstvo zhromažďuje odborníkov z rôznych oblastí, ako je medzinárodná spolupráca, projektová manažment, marketing, vývoj IT, veterinárna medicína, akvakultúra a poľnohospodárstvo.