Partners

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je največja neodvisna prostovoljna organizacija, ki predstavlja vse poslovne sektorje v Sloveniji, predstavlja okrilje 24 združenjem in upravlja mrežo 13 regionalnih zbornic. GZS nudi zelo širok spekter stroko...

SSRD

SSRD je podjetje za razvoj programske opreme s sedežem v Mariboru v Sloveniji. Naša izkušena ekipa skupaj z vami začetne koncepte in ideje razvije v končne produkte. Z upoštevanjem najvišjih standardov in usmeritev, smo dosegli proces razvoja ...

Nefinia

NEFINIA je nizozemsko inovativno svetovalno podjetje, ustanovljeno leta 2007, ki nenehno ponuja vse večjo paleto izdelkov z dodano vrednostjo, storitev, rešitev, najboljših praks, razvoja komercialnega poslovanja, spodbujanja podjetništva za vse....

Universidade De Aveiro

Univerza v Aveiru (Universidade de Aveiro) je mlada portugalska univerza, ustanovljena leta 1973. Vsako leto jo obiskuje 15 000 rednih študentov (diplomskih in podiplomskih), od tega okoli 15% tujih študentov. Univerza je usmerjena predvsem razisko...

p-consulting.gr

p-consulting.gr je svetovalna agencija za IT in usposabljanje, ki se osredotoča na spletni razvoj, digitalno preobrazbo in poslovno svetovanje. Podjetje sodeluje s šolami, ustanovami za poklicno izobraževanje in usposabljanje, organizacijami za us...

SOŠIT

Naša šola izobražuje mlade predvsem na področjih informacijske tehnologije, računalniških omrežij, programiranja, računalniške grafike in informacijske varnosti. Trenutno izobražujemo 672 dijakov na šestih študijskih področjih informa...

Taste Roots Società Cooperativa

Upwell development consulting (www.upwell.dev/www.tasteroots.bio) je blagovna znamka pod okriljem kooperative Taste Roots, ki se...

Wisamar

Wisamar je neprofitni izobraževalni inštitut v Leipzigu v Nemčiji, aktiven na področju poklicnega in kulturnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih. Je pooblaščeni ponudnik izobraževanj v skladu z uradnimi smernicami nacionalnega organa...

Eurosuccess

Podjetje Eurosuccess Consulting je bilo ustanovljeno leta 2009. Glavni cilj podjetja Eurosuccess Consulting je obveščanje in podpora predvsem posameznikom in podjetjem pri črpanju sredstev iz evropskih in nacionalnih skladov. Z uporabo različnih ...

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

Št. projekta:: 2021-1-SI01-KA220-VET-000033366

© 2024 AWARE | handcrafted and powered with love by p-consulting.gr