GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Obchodná a priemyselná komora Slovinska je najväčšou dobrovoľníckou organizáciou, kt. zastupuje všetky obchodné sektory v Slovinsku, združuje všetkých 24 odvetvových združení a prevádzkuje sieť 13 regionálnych komôr. CCIS poskytuje široké spektrum odborných znalostí v oblasti podpory podnikania a to prostredníctvom jeho právneho oddelenia, oddelenia TT a inovácií, oddelenia životného prostredia, centra internacionalizácie a kancelárie EEN . CCIS má štatút reprezentatívnej obchodnej komory a preto je partnerom v oblasti legislatívy a politiky vlády, ako aj organizáciou sociálnych partnerov. CCIS je súčasťou rozsiahlej medzinárodnej siete, najmä prostredníctvom členstva v rôznych zastrešujúcich organizáciách zapojených aj do mnohých národných a nadnárodných projektov súvisiacich s výskumom a vývojom, digitalizáciou, životným prostredím, obchodom a podnikaním, internacionalizáciou, sociálnymi záležitosťami, rovnako ako aj výchovou a vzdelávaním.