Eurosuccess

Print
Podjetje Eurosuccess Consulting je bilo ustanovljeno leta 2009. Glavni cilj podjetja Eurosuccess Consulting je obveščanje in podpora predvsem posameznikom in podjetjem pri črpanju sredstev iz evropskih in nacionalnih skladov. Z uporabo različnih možnosti financiranja uspešno oblikujejo, razvijajo in uresničujejo svoje strateške cilje ter tako izpolnjujejo svoje operativne potrebe. Poleg tega naša organizacija kot koordinator in partner sodeluje v več projektih v okviru različnih evropskih programov in pobud, kot so vseživljenjsko učenje, ERASMUS + in Pravosodje. Hkrati je eden od organov za ocenjevanje predlogov, vloženih v okviru različnih programov EU. Na področju vodenja projektov ima Eurosuccess Consulting bogate izkušnje z razvojem gradiv, orodij in metodologij za različne spretnosti/kompetence (vključno z orodji IKT za ocenjevanje in usposabljanje ter okolji za e-učenje) za različne skupine, kot so otroci, mladi, odrasli, podjetniki, direktorji podjetij in zaposleni, ranljive družbene skupine, kot so ljudje iz skupine NEET, zaporniki in bivši zaporniki ter drugi. Poleg tega je Eurosuccess Consulting član Evropskega foruma tehniškega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja (EfVET), Mednarodnega trgovinskega sveta, Evropskega združenja za izobraževanje v zaporih (EPEA), Evropske mreže politik za ključne kompetence v šolskem izobraževanju (KeyCoNet Network), Evropske mreže inovacij za vključevanje, Evropske zveze za vajeništvo, Evropske delovne skupine svetovalcev za inovacije, Ciprske trgovinske in industrijske zbornice (CCCI), Ciprske zveze delodajalcev in industrialcev (OEB) ter Trgovinske in industrijske zbornice Nikozije (NCCI). Na podlagi zgoraj navedenih izkušenj, znanja in zmožnosti ter vzpostavljene mreže s partnerskimi organizacijami in strokovnjaki na Cipru in v tujini, lahko podjetje Eurosuccess Consulting podpre vsa prizadevanja, ki so potrebna za razvoj uspešnih predlogov in s tem dejavnosti za izvajanje projektov. Poleg tega je Eurosuccess Consulting pooblaščeni center za poklicno izobraževanje in usposabljanje pri ciprskem organu za razvoj človeških virov (Human Resource Development Authority of Cyprus), ki je ustrezen javni organ na področju usposabljanja in izobraževanja. Izpolnjuje tudi  standard kakovosti ISO 9001:2015.