AWARE Rezultati

Spodbujanje razvoja digitalnih spretnosti in miselnosti zahteva premik k bolj interaktivnim metodam poučevanja in novim vsebinam, pri katerih učitelji služijo bolj kot povezovalci in trenerji in manj kot predavatelji.

AWARE Baza znanja

Baza znanja AWARE bo predstavljala prilagojene modularne vsebine, ki bodo zagotavljale celostni pregled konteksta kibernetske varnosti ter njenega sedanjega in prihodnjega pomena, s čimer po pokrivala ustrezne teme glede dviganja zavesti o digitalizaciji in kibernetski varnosti med učenci in učitelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
AWARE Results - Knowledge base
AWARE Kibernetski varnostnik - komplet za samoocenjevanje
AWARE ''Kibernetski varnostnik'', komplet za samoocenjevanje, bo v obliki interaktivne spletne igrice preverjal učitelje in učence poklicnega izobraževanja in usposabljanja glede njihovega zavedanja o kibernetski varnosti, s pomočjo prepoznavanja njihovih vedenjskih vzorcev ter znanja in spretnosti, ki so jih pridobili preko Baze znanja in Mojstrskih tečajev.
AWARE Results - Cyber Guardian
AWARE Mojstrski tečaj
AWARE Mojstrski tečaj bo premišljeno načrtovana učna vsebina, ki bo uvajala metode za varno navigacijo v digitalnem svetu, tako za učitelje kot tudi učence poklicnega izobraževanja in usposabljanja, na uporabniku prijazen, privlačen in lahko razumljiv način preko metode pripovedovanja zgodb.
AWARE Results - Masterclass