Universidade De Aveiro

Universidade De Aveiro
Univerza v Aveiru (Universidade de Aveiro) je mlada portugalska univerza, ustanovljena leta 1973. Vsako leto jo obiskuje 15 000 rednih študentov (diplomskih in podiplomskih), od tega okoli 15% tujih študentov. Univerza je usmerjena predvsem raziskovalno in ima veliko izkušenj s sodelovanjem in projekti, ki vključujejo lokalne deležnike. Univerza ima edinstven model upravljanja, in sicer s 16 oddelki,, ki pokrivajo akademska področja od inženirstva pa vse do umetnosti in humanistike kot tudi 4 politehnične šole in različne centre za usposabljanje in izobraževanje odraslih. UA deluje kot regionalna mreža za izobraževanje in usposabljanje, ki spodbuja močno povezovanje z okoliško skupnostjo in je priznana kot prva univerza pri izvajanju študijskih programov na novih predmetnih področjih.