SOŠIT

SOŠIT
Naša šola izobražuje mlade predvsem na področjih informacijske tehnologije, računalniških omrežij, programiranja, računalniške grafike in informacijske varnosti. Trenutno izobražujemo 672 dijakov na šestih študijskih področjih informacijske tehnologije in s tem znotraj regije zagotavljamo največ srednješolskih diplomantov, ki lahko najdejo zaposlitev na področju IT. Vsako leto okoli 150 naših dijakov pridobi mednarodne certifikate s področij računalniških omrežij, programiranja, operacijskih sistemov in tudi kibernetske varnosti. Hkrati se z uvajanjem novih študijskih področij na naši šoli odzivamo na potekajočo digitalno preobrazbo industrije, znano tudi kot industrija 4.0. Naša prednostna naloga je, da dijake še naprej pripravljamo na delovna mesta s področja IT, vendar brez podpore združenj delodajalcev to preprosto ne bo mogoče. Pri tem izobraževanju je ključni element strokovna praksa, ki pa mora potekati na delovnih mestih posameznih podjetij. Vsekakor bi pozdravili možnost sodelovanja v sistemu dualnega izobraževanja pri usposabljanju teh strokovnjakov z regionalnimi podjetji, ki se ukvarjajo s kibernetsko varnostjo. Na podlagi zahtev in v sodelovanju s podjetji bomo še naprej oblikovali in prilagajali vsebine izobraževanj glede na aktualne trende na področju kibernetske varnosti.