Projekt AWARE

zavedanje (AWAREness) o kibernetski varnosti v sektorju poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Aware project
Kibernetski napadi na mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) so v porastu, saj ta predstavljajo lahko tarčo. Ker MSP-ji predstavljajo 99.8% vseh podjetij v EU, so in bodo tudi v prihodnosti zaposlovale današnje študente poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Poleg navedenega, veliko podjetij meni, da mladi, ki so doštudirali, niso pripravljeni na delo v podjetjih. Zaradi globalnega pomanjkanja strokovnega kadra so podjetja in organizacije izpostavljene tveganju, ki pa se zaradi pomanjkanja zavedanja problematike med prebivalstvom, prenaša tudi na vsakega od nas. Zaradi navedenih razlogov je nujno nasloviti tovrstno problematiko.

NAMEN

Namen projekta AWARE je razviti didaktične pristope in metodologije ter učne načrte za razvoj zavedanja o kibernetski varnosti in za razvoj tovrstnih kompetenc, prioritetno za sektor poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
project aware - aims

CILJI

  • naslavljanje digitalne transformacije skozi digitalno zrelost, odpornost in zmožnost
  • dvig zavesti, opolnomočenje in zagotavljanje osnovnega znanja sodelujočim organizacijam na področju kibernetske varnosti
  • dvig zavesti in izobraževanje o težavah na področju kibernetske varnosti za učence in učitelje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki so povezane z digitalno transformacijo industrije in organizacij
  • ozaveščanje in izobraževanje o vprašanjih kibernetske varnosti med učenci in učitelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja na individualni ravni, v vsakdanjem življenju
  • razvoj AWARE baze znanja, mojstrskih tečajev in kompletov za samoocenjevanje s ciljem predstaviti učiteljem in učencem poklicnega izobraževanja in usposabljanja težave na področju kibernetske varnosti
  • prikazati potencial in potrebo po sodelovanju s podjetji iz področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja za krepitev kompetenc o kibernetski varnosti med učitelji in učenci iz tega segmenta
  • spodbujanje prehodnosti poklicnih izobraževanj in usposabljanj preko spodbujanja učencev pri iskanju izobraževalnih in kariernih priložnosti na področju kibernetske varnosti
  • vzpostavitev stika z oblikovalci politike za krepitev umeščanja kibernetske varnosti v sektor poklicnega izobraževanja in usposabljanja