Taste Roots Società Cooperativa

Taste_Roots_Società_Cooperativa_logo
Upwell development consulting (www.upwell.dev/www.tasteroots.bio) je blagovna znamka pod okriljem kooperative Taste Roots, ki se ukvarja z razvojem podjetij v primarnem sektorju (kmetijstvo, ribištvo in ribogojstvo), digitalno preobrazbo malih podjetij in trajnostnimi praksami za okoljsko prijazen razvoj območij. Kooperativa združuje strokovnjake iz različnih področij, kot so mednarodno sodelovanje, upravljanje projektov, trženje, razvoj IT, veterinarska medicina, gojenje vodnih rastlin in živali in kmetijstvo.