GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je največja neodvisna prostovoljna organizacija, ki predstavlja vse poslovne sektorje v Sloveniji, predstavlja okrilje 24 združenjem in upravlja mrežo 13 regionalnih zbornic. GZS nudi zelo širok spekter strokovnega znanja za podporo podjetjem, in sicer prek svojega pravnega oddelka, preko oddelkov prenosa tehnologij in inovacij, okoljskega oddelka, centra za mednarodno poslovanje in pisarne EEN. GZS ima status reprezentativne gospodarske zbornice in je zato vladni zakonodajni in politični partner kot tudi organizacija socialnih partnerjev. Je tudi del obsežne mednarodne mreže zaradi članstva v različnih krovnih organizacijah, ki sodelujejo v številnih nacionalnih in transnacionalnih projektih, povezanih z raziskavami in razvojem, digitalizacijo, okoljem, podjetništvom, internacionalizacijo, socialnimi vprašanji ter usposabljanjem in izobraževanjem.