Nefinia

Nefinia
NEFINIA je nizozemsko inovativno svetovalno podjetje, ustanovljeno leta 2007, ki nenehno ponuja vse večjo paleto izdelkov z dodano vrednostjo, storitev, rešitev, najboljših praks, razvoja komercialnega poslovanja, spodbujanja podjetništva za vse. Cilj podjetja je služiti kot najboljši primer gradnje institucije od spodaj navzgor (bottom up) za povezovanje in integracijo v EU in za regionalno konkurenčnost, pri čemer ima ključno vlogo pri izvajanju uredb in direktiv EU preko sodelovanja z mrežami in projekti, ki jih financira EU na medregionalni ravni. Glavni cilj predstavlja vključevanje priporočil iz projektov EU v nacionalne in regionalne politike.