Het AWARE-project

cyberbeveiligingsbewustzijn in het beroepsonderwijs en -opleiding

Aware project
Cyberaanvallen tegen kmo’s nemen toe, aangezien kmo’s een gemakkelijk doelwit vormen. Aangezien het mkb goed is voor 99,8% van alle ondernemingen in de EU, zijn en blijven ze de huidige VET-studenten in dienst. Bovendien zeggen veel bedrijven dat jongeren die het onderwijs verlaten nog niet klaar zijn voor de werkplek. Er is een wereldwijd tekort aan professionals waardoor bedrijven en organisaties gevaar lopen. Bovendien laat een gebrek aan bewustzijn bij de algemene bevolking ons ook allemaal in gevaar. Het is daarom noodzakelijk om deze problemen aan te pakken.

DOEL

Het AWARE-project heeft tot doel didactische benaderingen, methodologieën en het ontwikkelen van curriculuminhoud om bewustzijn en competenties op het gebied van cyberbeveiliging te ontwikkelen, zoals vermeld als een prioriteit voor de sector beroepsonderwijs en broepsopleidingen.
project aware - aims

DOELEN

  • digitale transformatie aan te pakken door middel van digitale paraatheid, veerkracht en capaciteit
  • bewustmaking, empowerment en uitrusten van deelnemende organisaties met basiskennis op het gebied van cybersecurity
  • het bewustzijn vergroten en voorlichting geven over cyberbeveiligingskwesties onder VET-leerlingen en docenten met betrekking tot de digitale transformatie van de industrie en organisaties
  • het bewustzijn vergroten en voorlichting geven over cyberbeveiligingskwesties onder VET-leerlingen en docenten op individueel niveau, in het dagelijks leven
  • AWARE Knowledge Base, Masterclass en Self-assessment Kit ontwikkelen om docenten en leerlingen uit het beroepsonderwijs en beroepsopleidingen te introduceren met cyberbeveiligingsproblemen
  • demonstreren van de noodzaak en het potentieel voor samenwerking tussen beroepsonderwijs en -opleiding om de cyberbeveiligingsgerelateerde competenties van beroepsonderwijs en -opleiding te verbeteren
  • doorlaatbaarheid van beroepsonderwijs en -opleiding bevorderen door VET-leerlingen aan te moedigen onderwijs- en carrièremogelijkheden op het gebied van cyberbeveiliging te zoeken
  • beleidsmakers bereiken om de plaatsing van cybersecurity in het beroepsonderwijs en -opleiding te versterken.