Nefinia

Nefinia
NEFINIA, een Nederlands innovatief adviesbureau, opgericht in 2007, biedt voortdurend een groeiend aanbod van producten, diensten, oplossingen, best practices, commerciële zakelijke ontwikkelingen, bevordering van ondernemerschap voor iedereen. NEFINIA streeft ernaar als beste voorbeeld te dienen van bottom-up inspanningen voor institutionele opbouw met het oog op EU-integratie en regionaal concurrentievermogen, door een sleutelrol te spelen en bij te dragen aan de implementatie van EU-verordeningen en -richtlijnen door middel van deelname aan door de EU gefinancierde netwerken en projecten, op interregionaal niveau. Het mainstreamen van EU-projectaanbevelingen in nationaal en regionaal beleid is het uiteindelijke doel.