Eurosuccess

Print
Eurosuccess Consulting is opgericht in 2009. Het belangrijkste doel van Eurosuccess Consulting is het informeren en ondersteunen van, voornamelijk individuen en ondernemingen, met betrekking tot de exploitatie van Europese en nationale fondsen. Door gebruik te maken van de betreffende financieringsmogelijkheden slagen zij erin hun strategische doelstellingen te ontwerpen, te ontwikkelen en uit te voeren en zo aan hun operationele behoeften te voldoen. Daarnaast neemt onze organisatie, zowel als coördinator als partner, deel aan verschillende projecten in het kader van verschillende Europese programma’s en initiatieven, zoals Lifelong Learning, ERASMUS+ en Justitie, en is het een van de beoordelingsorganen voor voorstellen die worden ingediend in het kader van verschillende EU-programma’s. Met betrekking tot de projectmanagementsector heeft Eurosuccess Consulting ruime ervaring met het ontwikkelen van materialen, tools en methodologieën met betrekking tot verschillende vaardigheden/competenties (inclusief ICT-tools voor beoordelings- en trainingsdoeleinden evenals e-learningomgevingen) voor verschillende groepen zoals kinderen , Jongeren, Volwassenen, ondernemers, bedrijfsleiders en werknemers, kwetsbare groepen in de samenleving zoals mensen uit de NEET-groep, gevangenen en ex-gevangenen en anderen. Daarnaast is Eurosuccess Consulting lid van: European Forum of Vocational Education and Training (EfVET), International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), European Network of Innovation for Inclusion, European Alliance for Apprenticeships, European Working Group of Innovation Consultants, Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI), Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB) en Nicosia Chamber of Commerce and Industry (NCCI). Op basis van de bovenstaande ervaring, kennis en capaciteiten, evenals het gevestigde netwerk met partnerorganisaties en experts in Cyprus en in het buitenland, is Eurosuccess Consulting in staat om alle inspanningen te ondersteunen die nodig zijn voor de ontwikkeling van succesvolle voorstellen en dus voor projectimplementatieactiviteiten. Bovendien is Eurosuccess Consulting geaccrediteerd als VET-centrum door de Human Resource Development Authority van Cyprus, de relevante overheidsinstantie met betrekking tot de opleidings- en onderwijssector, evenals met het International Quality System ISO 9001:2015.