AWARE-resultaten

Om de ontwikkeling van digitale vaardigheden en mentaliteit te bevorderen, is een verschuiving nodig naar meer interactieve instructiemethoden en nieuwe inhoud, waarbij docenten als begeleiders en coaches fungeren in plaats van als docenten.

AWARE-kennisbank

AWARE Knowledge Base zal een op maat gemaakte modulaire inhoud zijn, die een overzicht biedt van de context van cyberbeveiliging en de huidige en toekomstige relevantie ervan, met relevante onderwerpen met betrekking tot het vergroten van het bewustzijn voor digitalisering en cyberbeveiliging bij VET-leerlingen en docenten.
AWARE Results - Knowledge base
AWARE Zelfevaluatiekit Cyber-Guardian
AWARE Self-assessment Kit "Cyber-Guardian", zal een interactief online spel zijn, het testen van de cyberveiligheid en het bewustzijn van VET-docenten en leerlingen, het herkennen van hun gedragspatronen en het beoordelen van de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan via de Knowledge Base en de Masterclass.
AWARE Results - Cyber Guardian
AWARE Masterclass
AWARE Masterclass zal een doordacht ontworpen leermiddel zijn, dat methoden introduceert om veilig door de digitale wereld te navigeren voor zowel VET-docenten als VET-leerders, op een gebruiksvriendelijke, boeiende en gemakkelijk te begrijpen manier, door gebruik te maken van een lesmethode van verhalen vertellen.
AWARE Results - Masterclass