AWARE Masterclass

Over deze Masterclass

Deze masterclass biedt een overzicht van relevante onderwerpen met betrekking tot cyberveiligheid in de digitale wereld voor leerlingen en docenten van beroepsonderwijs en -opleiding. Het behandelt het leren over digitale identiteit en hoe je jezelf kunt beschermen tegen cyberpesten, wat overal een veel voorkomende bedreiging is. Het doel is om mensen in staat te stellen veilige praktijken te leren bij het gebruik van de digitale wereld en hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen cyberaanvallen en cyberpesten.

De Masterclass is bedoeld om methoden te introduceren voor het veilig navigeren door de digitale wereld op een gebruiksvriendelijke, boeiende en gemakkelijk te begrijpen manier. We gebruiken de onderwijsmethode storytelling om mensen te betrekken, omdat leren het meest effectief is wanneer het plaatsvindt in omgevingen die authentieke sociale aanwijzingen bieden over hoe kennis moet worden toegepast.

Leren uit een goed verteld verhaal wordt nauwkeuriger en langer onthouden dan alleen leren uit feiten. De inhoud van de Masterclass is ontwikkeld voor zowel face-to-face als online gebruik, inclusief verhalen die kennis over veilig navigeren door de cyberwereld tot leven brengen. Elke module volgt dezelfde structuur, die is ontworpen door projectpartners om een samenhangende presentatie van dit onderwerp te garanderen.

De Masterclass bestaat uit drie modules voor docenten en leerlingen van beroepsonderwijs en -opleiding, en wel als volgt:

  1. Digitale identiteit: hoe bescherm je deze?
  2. Veilig blijven in de ‘digitale’ wereld.
  3. Cyberpesten en hoe u er efficiënt tegen kunt beschermen.

De Masterclass biedt een verscheidenheid aan fundamentele kennis en praktische methoden voor bescherming tegen digitale identiteitsdiefstal, evenals voorbeelden van verschillende soorten cyberaanvallen en manieren om kwetsbaarheid voor cyberpesten te voorkomen. Deze kennis kan worden geïmplementeerd in het dagelijks gebruik en in een leeromgeving. Voor elke module worden verhalen gegeven om het praktische begrip van dit uitgebreide vakgebied te vergroten.

Bovendien dienen de Masterclass-modules als basis voor het ontwikkelen van een zelfevaluatietool voor het implementeren van cybersecurity in de leeromgeving.

Registratie openen

Cursus is inclusief

  • 3 Modules
  • 9 Eenheden