Kybernetický ochranca

Kybernetický ochranca

AWARE Results - Cyber Guardian

Vitajte v AWARE Self-assessment Kit Cyber Guardian, integrálnej súčasti projektu AWARE! Táto interaktívna Self-assessment Kit je navrhnutá tak, aby otestovala znalosti a povedomie učiteľov a študentov odborného vzdelávania a prípravy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom vychádza z obsahu, ktorý sa nachádza v AWARE Knowledge Base a AWARE Masterclass.

Pokyny pre hru

The Cyber Guardian je pútavá, vzdelávacia hra v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá postaví hráčov pred starý počítačový terminál, aby sa bránili proti neúnavným útokom kybernetických príšer. Hráči musia využiť svoje rýchle myslenie, znalosti o kybernetickej bezpečnosti a presné pohyby myši na odrazenie digitálnych hrozieb pri pretekaní s časom. Ak nereagujete správne, hráč bude dočasne omráčený, čo ukazuje dôležitosť prijímania správnych rozhodnutí v kybernetickej obrane v reálnom čase.

Ocitnete sa na starom termináli, kde stojíte pred kybernetickou príšerou, ktorá predstavuje rôzne digitálne hrozby.

Kybernetická príšera na Vás bude počas hry neustále útočiť; Vašou úlohou je zničiť ju skôr, ako zničí štít predstavujúci celkovú integritu systému, ktorý sa snažíte chrániť.

Každý útok kybernetických príšer simuluje kybernetické hrozby v reálnom svete, ako sú phishingové e-maily, sťahovanie škodlivého softvéru a pokusy o sociálne inžinierstvo. Tieto hrozby musíte správne identifikovať a reagovať na ne, aby ste zabránili poškodeniu digitálneho systému, ktorý sa snažíte chrániť, a znížili životnosť príšery.

Grafické znázornenie ruky ovládate pomocou myši. Ak chcete čeliť útokom kybernetických príšer, musíte prejsť rukou k veľkým tlačidlám „terminálu”, vybrať správnu odpoveď rolovaním cez možné odpovede (pravé a ľavé tlačidlo), načítať odpoveď (stredové tlačidlo) a vystreliť (červené tlačidlo) na príšeru.

Výber nesprávnej odpovede má na Vás „omámný“ efekt. Počas tohto obdobia je ovládanie ruky ťažké, čo simuluje zmätok, ktorý môže nasledovať po chybe v kybernetickej bezpečnosti.

Hra je navrhnutá tak, aby Vás vzdelávala o konceptoch kybernetickej bezpečnosti, osvedčených postupoch a bežných hrozbách. Hra predstavuje rôzne hrozby, vďaka čomu budete viac informovaný o kybernetickom priestore a lepšie pripravený na svoju online ochranu.

Hra nie je len hra; je to skúsenosť s učením. Pri zábave a pri zdokonaľovaní svojich reflexov a rozhodovacích schopností získate cenné poznatky o kybernetickej bezpečnosti.

Či už ste nadšenec kybernetickej bezpečnosti alebo príležitostný hráč, ktorý sa chce učiť, táto hra ponúka niečo pre každého.

Cyber Guardian je viac než len hra; je to nástroj na zlepšenie povedomia a zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vstúpte do sveta digitálnej obrany, bojujte s kybernetickými príšerami, staňte sa majstrom AWARE a zároveň sa naučte, ako chrániť seba a svoje digitálne aktíva pred kybernetickými hrozbami v reálnom svete. Ste pripravení na túto výzvu?

Sebareflexia

Po odohraní hry AWARE Cyber Guardian sa môžete zamyslieť nad svojou vzdelávacou cestou pomocou nasledujúcich sebareflexívnych otázok: