Universidade De Aveiro

Universidade De Aveiro
Το Πανεπιστήμιο του Αβέιρο είναι ένα νέο πορτογαλικό πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε το 1973, με περισσότερους από 15000 φοιτητές πλήρους φοίτησης (μεταπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς), εκ των οποίων περίπου 15% διεθνείς φοιτητές κάθε χρόνο. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ισχυρό ερευνητικό προφίλ και σταθερή εμπειρία συνεργασίας και έργων με τοπικούς φορείς. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ένα μοναδικό μοντέλο διακυβέρνησης που ενσωματώνει 16 Τμήματα που καλύπτουν ακαδημαϊκούς τομείς που κυμαίνονται από τη μηχανική και τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς και 4 Πολυτεχνικές Σχολές και διάφορα εκπαιδευτικά κέντρα που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων. Το Πανεπιστήμιο ενεργεί ως περιφερειακό δίκτυο εκπαίδευσης και κατάρτισης προωθώντας ισχυρούς δεσμούς με τη γύρω κοινότητα και αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο στην ανάπτυξη πτυχίων σε νέους θεματικούς τομείς.