p-consulting

p-consulting
Η p-consulting.gr είναι μια εταιρεία συμβούλων πληροφορικής και κατάρτισης που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ιστοσελίδων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών. Η εταιρεία συνεργάζεται με σχολεία, ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανισμούς κατάρτισης, επιμελητήρια και άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και την ΕΕ. Κύριος στόχος της είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων και οργανισμών μέσα από την καινοτόμο αξιοποίηση των υφιστάμενων εργαλείων που εγγυώνται μια γρήγορη, βιώσιμη και αποτελεσματική διαδικασία. Η p-consulting.gr συνδυάζει τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και πληροφορικής, εστιάζοντας στην ψηφιακή διαδραστική εκπαίδευση μέσω της ανάπτυξης και δημιουργίας διαδικτυακών εκπαιδευτικών μαθημάτων, εκπαιδευτικών παιχνιδιών, εργαλείων παιχνιδοποίησης, διαδικτυακών και κινητών εφαρμογών χρησιμοποιώντας νέες και καινοτόμες τεχνολογίες με απόλυτο σεβασμό στο WCAG2.0 (πρωτόκολλα προσβασιμότητας). Ο σχεδιασμός όλων των εργαλείων της βασίζεται στο βραβευμένο από το Πανεπιστήμιο Πατρών εργαλείο διαδραστικότητας για την εμπειρία του χρήστη (OS). Ιδρύθηκε το 2012 στην Πάτρα και έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα είκοσι πέντε Ευρωπαϊκά Έργα, εκατοντάδες Εθνικά Έργα και έχει περισσότερους από 250 πελάτες στον τομέα της πληροφορικής και της υποστήριξης επιχειρήσεων. Η εταιρεία κατέχει τέσσερα βραβεία βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ, τρία βραβεία στην Ελλάδα και ένα στη Λιθουανία.